1100997
Přihlášení

ATUR CZ

Asociace turistických regionů České republiky

Zaměření Asociace turistických regionů ČR

Asociace turistických regionů ČR je zájmové sdružení právnických osob, které bylo zapsáno na Magistrátu Hlavního města Prahy dne 10. 6. 2004. V současné době je členem ATUR – ČR 16 organizací cestovního ruchu v turistických regionech.

Asociace usiluje o dobré jméno a kvalitní rozvoj služeb cestovního ruchu, jako významného odvětví ekonomiky státu, v turistických regionech a oblastech a o jejich připravenost přijímat domácí a zahraniční turisty.

Asociace hájí, prosazuje a zastupuje společné zájmy svých členů, související s rozvojovými aktivitami turistických regionů, marketingem, tvorbou produktů cestovního ruchu, investicemi cestovního ruchu, dopravou, rozvojem služeb a vzdělávání lidských zdrojů v návaznosti na koncepce podpory rozvoje cestovního ruchu příslušných krajů a republiky.

Asociace zabezpečuje komunikaci mezi  jednotlivými regiony, podílí se na připravovaných koncepcích státní politiky cestovního ruchu a vypracování legislativy potřebné pro rozvoj cestovního ruchu a budoucích rozvojových  strategií na celostátní, krajské i regionální úrovni.

DSC3518aba

Forum                           barevne Full                                      CzechTourism CMYK

     www.forumcr.cz                                     www.mmr.cz                                        www.czechtourism.cz

 
load